Chi tiết địa điểm Chi tiết địa điểm


0.0
1
Hình ảnh
0
Bình luận
0
Tiện ích

Phường 3
ditich@gmail.com (ditich@gmail.com)
0912345678 (0213923213)
Đang mở cửa (08:00 - 17:00)
Khoảng cách:
Thời gian:
Chỉ đường

Danh sách hình ảnh địa điểm

Danh sách video

Không có video

Danh sách tiện ích

Không có dữ liệu

Giới thiệu địa điểm

Bình luận địa điểm

Không có dữ liệu

Thời gian mở cửa

Đang mở cửa
Đã đóng cửa
Thứ Thời gian mở Thời gian đóng Trạng thái
Thứ 2 08:00 17:00
Thứ 3 08:00 17:00
Thứ 4 08:00 17:00
Thứ 5 08:00 17:00
Thứ 6 08:00 17:00
Thứ 7 08:00 17:00
Chủ nhật 08:00 17:00

Chia sẻ địa điểm